První jarní bublání – sraz amerik 2018

14. ročník – Jizbice pod Blaníkem – 21. dubna 2018