První jarní bublání – sraz amerik 2015

11. ročník – Jizbice pod Blaníkem – 25. dubna 2015


*** Zpět na začátek ***